AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAĞLIQ QARABAĞ BÖLGƏSİNİN AZƏRBAYCANLI İCMASI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI

Mərkəzin məqsədləri və fəaliyyət istiqamətləri

+ -
  • Qarabağla bağlı gündəlik informasiyaların toplanması və təhlili;
  • Qarabağla bağlı analitik arayışların hazırlanması və kütləvi informasiya vasitələrində yayılması;
  • Dağlıq Qarabağ İcmasının işinin səmərəliliyinin artırılması və icmanın işinin təbliğatının genişləndirilməsi üçün xəbər saytları ilə işin qurulması; 
  • Sosial şəbəkələrdə Qarabağla bağlı təbliğatın genişləndirilməsi, mövcud virtual qruplar və səhfələrin təkminləşdirilməsi;
  • Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzində Qarabağla bağlı bütün məlumatları özündə əks etdirən  elektron kitabxananın yaradılması;
  • Eyni zamanda, elektron kartotekanın yaradılması;
  • Xarici ölkələrdə, o cümlədən Türkiyədə fəaliyyət göstərən Elmi Mərkəzlər və İnstitutlarla  əlaqələrin qurulması;
  • Həmin ölkələrin mövcud elmi mərkəzlərində çalışan alim və mütəxəsislərin bu işə cəlb edilməısi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi.